Weetjesbox

Wat is een tropisch regenwoud?

Een tropisch regenwoud is een woud dat dicht bij de evenaar ligt. Het klimaat is er heel het jaar door warm en vochtig. Het regent er ook veel: 2000 mm per jaar (om te vergelijken: in België valt er 800 mm regen per jaar). Deze omstandigheden zijn ideaal voor de planten en bomen die onophoudelijk in het regenwoud groeien. Het regenwoud is het hele jaar door groen. Deze tropische wouden zijn zeer rijk aan planten- en diersoorten.

 

up

 

Tropische regenwouden wereldwijd

 

Tropische regenwouden wereldwijd

 

Het grootste tropische regenwoud ligt in Zuid-Amerika, in het bekken van de rivier de Amazone. Dan volgen het Centraal-Afrikaanse regenwoud en het regenwoud in Zuidoost-Azië.

 

up

 

Het tropisch regenwoud in centraal-afrika

Je vindt tropisch regenwoud in het bekken van de rivier de Congo (dat bekken strekt zich uit over de volgende landen: Equatoriaal-Guinea , Kameroen, Gabon, Congo en de Democratische Republiek Congo) en ook in Ghana, Liberia en Ivoorkust.

 

up

 

De verschillende lagen in het tropisch regenwoud

Vanuit de lucht gezien lijkt het tropisch regenwoud wel een groen tapijt.

 

Vanuit de lucht gezien lijkt het tropisch regenwoud wel een groen tapijt

 

up

 

Het tropisch regenwoud bestaat uit verschillende lagen van planten:

 

heel hoge boomtoppen1. De hoogste laag bestaat uit enkele heel hoge boomtoppen (van bomen die meer dan 60 hoog zijn).
hoofdkronendak2. Daaronder vind je het hoofdkronendak. Dit wordt gevormd door bomen die wel 40 meter hoog kunnen worden. Hun kruinen raken elkaar. Zo vormen ze een soort dak waar maar heel weinig licht in doordringt. In het hoofdkronendak wonen de meeste dieren uit het woud.
de lage boomlaag, die bestaat uit jonge bomen, struiken,... 3. Nog een trap lager vind je de lage boomlaag, die bestaat uit jonge bomen, struiken,...
bostapijt4. Op de bodem van het regenwoud ligt een bostapijt van dode bladeren, afgevallen takken,...'.

 

up

 

Het leven in het tropisch regenwoud


Al bedekken ze nog maar 6% van de oppervlakde van onze planeet, de tropische regenwouden zijn de thuis van 50 tot 80% van alle planten- en diersoorten die aan land leven.

 

Communiceren:

 

Elke kikkersoort heeft zijn eigen gezangDe meeste dieren leven in het hoofdkronendak. Het dikke bladerdek van deze laag houdt bijna alle licht tegen. Omdat er zo weinig licht is, maken de dieren geluiden om hun leefgebied af te bakenen en om een partner te vinden. Vooral 's nachts weerklinken er tal van dierenkreten in het woud. Elke kikkersoort heeft zijn eigen gezang, net zoals dat bij vogels het geval is. Maar door geluiden te maken weten natuurlijk ook vijanden meteen waar je bent. Daarom maken veel zoogdieren en vliegende insecten gebruik van geuren om te communiceren. Het voordeel van geuren is dat ze verschillende dagen blijven hangen.

 

Voedsel zoeken:


De bomen groeien, bloeien en brengen vrucht voort end dat heel het jaar door. Vleermuizen, vogels en insecten voeden zich bijna uitsluitend met vruchten en nectar. De bladeren in het bos zijn niet eetbaar. Ze produceren stoffen die giftig zijn voor veel dieren. Er zijn maar een paar dieren die wel bladeren kunnen eten, waaronder sommige insecten. In het regewoud vind je roofdieren van alle maten: van kleine insecten tot grote katachtigen. Ze jagen eerder door op de loer te staan en dan snel toe te slaan dan door lange achtervolgingen.

 

Voortplanten:


Je als soort voortplanten als je in de bomen woont is niet altijd gemakkelijk. Maar de natuur is vindingrijk. Sommige boomkikkers komen naar de bosbodem om hun eitjes te leggen. Andere leggen de eitjes in boomholten waar water in staat. Prooivogels maken hun nest in de hoogste boomtoppen in het woud. Jonge apen grijpen stevig de vacht van hun moeder vast als zij van boom naar boom springt.

 

Planten gebruiken andere tactieken. Omdat er weinig wind is in het hoofdkronendak, kunnen de planten niet op de wind rekenen om hun zaden te verspreiden. Daarom doen ze een beroep op de dieren om hun zaden te bestuiven en te verspreiden. De dieren eten het friuit van de bomen en scheiden de pitten en zaden enkele dagen later weer uit. De zaden vallen op de bodem en kunnen ontkiemen. Bomen die vleermuizen willen aantrekken dragen hun bloemen op hun stam of aan de buitenkant van hun bladerdek, want vleermuizen kunnen niet erg goed tussen de takken vliegen. Sommige bloemen bootsen zelfs de geur na van rottend vlees om vliegen aan te trekken.
De bosolifant is als enige in staat de vrucht te openen van een dikke, stekelige liaan. Er is zelfs een boom waarvan de zaden het verteringsstelsel van een olifant moeten doorlopen om te kunnen ontkiemen!
Bomen die vleermuizen willen aantrekken dragen hun bloemen op hun stam of aan de buitenkant van hun bladerdek

In het tropisch regenwoud hangen planten en dieren van elkaar af om te kunnen overleven.

 

up

 

De rol van het tropisch regenwoud

De tropische bossen spelen een belangrijke rol in de regeling van het klimaat en de watercyclus op onze planeet. De bomen voorkomen dat de grond wegspoelt als het regent. Er wonen ook veel mensen in het tropisch regenwoud. Ze jagen, vissen en plukken planten om zich te voeden en zich te verzorgen,.... Ook veel producten die wij kopen, komen uit het tropisch regenwoud. Denk maar aan cacao, bananen, ananas… En niet te vergeten hout!
cacao komt uit het tropisch regenwoud
cacao
ananas komt uit het tropisch regenwoud
bananen komen uit het tropisch regenwoud
de ontbossing
ananas
bananen
hout

 

up

 

Bedreigingen


De mens gebruikt een heleboel producten die uit het tropisch regenwoud afkomstog zijn, maar hij houdt niet altijd rekeningmet de gevolgen daarvan. Elk jaar verdwijnt 150.000 km² tropisch bos. De afgelopen 100 jaar werd de helft van de totale oppervlakte aan tropische bossen verwoest! De bossen worden gekapt of platgebrand voor verschillende doeleinden: houtwinning, landbouw, veeteelt, huizen,… Vaak worden de gekapte bomen niet vervangen. Dat heeft grote gevolgen voor het bos, voor de planten en dieren die er leven, maar ook voor de mens. Zelfs het klimaat kan er door beïnvloed worden. Daarom is het heel belangrijk dat we verstandig met de bossen omspringen. We spreken dan van een duurzaam beheer van de bossen: mensen mogen uit het bos halen wat ze nodig hebben, maar moeten wel opletten dat ze het bos geen schade toebrengen.

Elk jaar verdwijnt 150.000 km² tropisch bos.Vaak worden de gekapte bomen niet vervangenOm gekapte bomen uit het bos weg te voeren, leggen mensen wegen aan. Maar in de andere richting trekken stropers langs deze weg het bos in.
Als een stuk bos gekapt wordt, zijn er geen bomen meer om de grond vast te houden. Die spoelt dan weg. Dat noemen we erosie.Als een stuk bos plaats moet maken voor landbouw, wordt de grond al gauw minder vruchtbaar. De landbouwgewassen zullen er niet lang verbouwd kunnen worden . Om gekapte bomen uit het bos weg te voeren, leggen mensen wegen aan. Maar in de andere richting trekken stropers langs deze weg het bos in.

 

up

 

Wat doet WWF ?


De tropische bossen beschermen was altijd al een belangrijk doel voor WWF. Zo hielp WWF de FSC (Forest Stewardship Council) oprichten. FSC is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een goed en duurzaam bosbeheer in de wereld. Dat is een veel betere oplossing dan mensen af te raden tropisch hout te kopen, of het zelfs te boycotten, zoals vroeger soms gebeurde. Maar tropisch hout 'verbieden' betekent ook de tropische bossen een deel van hun waarde afnemen. Ze worden dan gekapt om plaats te maken voor landbouwgewassen. Bovendien gebruiken mensen dan vaak , in de plaats van tropisch hout, materialen die de natuur veel schade toebrengen, zoals aluminium!

Ook WWF-België zet zich in voor de tropische bossen. We hebben verschillende projecten lopen in Gabon, Kameroen en de Democratische Republiek Congo. Het doel van deze projecten is houtwinningsbedrijven aan te zetten tot duurzaam bosbeheer. Hoe we dat doen? Door samen te werken met de lokale bevolking. Door de stroperij te bestrijden. Door de gebieden met de grootste planten- en dierenrijkdom te beschermen. En door alleen bepaalde bomen te laten kappen en de jongen bomen te beschermen.

WWF kijkt na of stropers geen dieren of vlees in de vrachtwagens verstopt hebben voor transport.WWF steunt het FSC-label.WWF helpt lokale gemeenschappen om andere bronnen van inkomsten en voedsel te ontwikkelen.
WWF kijkt na of stropers geen dieren of vlees in de vrachtwagens verstopt hebben voor transport.WWF steunt het FSC-label. Wil je zeker zijn dat het hout dat je koopt uit een goed beheerd bos komt? Koop dan houtproducten met het FSC-label.WWF helpt lokale gemeenschappen om andere bronnen van inkomsten en voedsel te ontwikkelen.

 

up