News

5 januari 2017

Giraf bedreigd!

Het gaat niet goed met de giraffen. In 30 jaar tijd is het aantal giraffen in het wild 40% kleiner geworden. De giraffen behoren nu tot de categorie ‘kwetsbaar’ volgens de Rode lijst van de IUCN, de Internationale Unie voor de natuurbescherming.

Hoe komt dat?
Mensen doden de giraffen, ook al zijn ze beschermd. Ook wordt het leefgebied van de giraf steeds kleiner. Op de graslanden waar de giraffen wonen , maken mensen velden om groenten te kweken of aan mijnbouw te doen.

Er zijn negen soorten giraffen en die leven allemaal in Afrika. We moeten de giraffen beschermen voor het te laat is.

 

 

Leuke weetje over de giraf

  • De giraf is het hoogste zoogdier dat op het land leeft.
  • De nek van een giraf kan tot 2 meter lang worden.
  • De giraf eet bladeren van struiken en bomen.